Οι Τοποθεσίες μας

Εργαστήριο - ΔΑΛΙ

Διεύθυνση

Χαλκάνορος 56A, Δάλι, 2540

Τηλέφωνο

+357 22 523424

Ωράριο

Δευτέρα – Παρασκευή
07:30 – 13:00 & 16:00 – 19:00
Σάββατο 07:30 – 13:30

Κέντρο Δειγματοληψίας - ΓΕΡΙ

Διεύθυνση

Λεωφόρος Γερίου 16Β, Γέρι, 2200

Τηλέφωνο

+357 22 489271

Ωράριο

Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 12:30 & 16:00 – 18:30
Απόγευμα Πέμπτης κλειστό
Σάββατο 07:30 – 12:30

Κέντρο Δειγματοληψίας - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Διεύθυνση

Γρηγόρη Αυξεντίου 8, Αγιά Βαρβάρα, 2560

Τηλέφωνο

+357 22 525010

Ωράριο

Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 12:30 & 16:00 – 18:30
Απόγευμα Πέμπτης κλειστό
Σάββατο 07:30 – 12:30

Στοιχεία Συνεργάτη

Κέντρο Δειγματοληψίας - Τσέρι

Διεύθυνση

Μιχαλάκη Κουσουλίδη 1Α με Αναγεννήσεως, Τσέρι

Τηλέφωνο

+357 22 322205 / +357 99 928555

Ωράριο

Δευτέρα – Παρασκευή
07:00 – 17:30
Σάββατο 07:30 – 12:30

Κέντρο Δειγματοληψίας - Στρόβολος

Διεύθυνση

Σταυρού 79, Στρόβολος 2035

Τηλέφωνο

+357 22315010 / +357 99601049

Ωράριο

Δευτέρα – Παρασκευή
07:00 – 17:30
Σάββατο 07:30 – 12:30

Scroll to Top